Amps to Watts Calculator Using JavaScript With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Create Amps to Watts Calculator Using JavaScript with HTML? Sure, here’s an example of an Amps to Watts calculator using JavaScript with HTML:

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Amps to Watts Calculator</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #45a049;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Amps to Watts Calculator</h2>
<label for="amps">Enter Amperage (A):</label>
<input type="number" id="amps" placeholder="Enter amperage">
<button onclick="calculateWatts()">Calculate Watts</button>

<p id="result"></p>

<script>
function calculateWatts() {

// Get the amperage input value
const amps = parseFloat(document.getElementById('amps').value);

// Standard voltage (adjust as needed)
const voltage = 120;

// Calculate power (Watts)
const powerWatts = amps * voltage;

// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `Power (Watts): ${powerWatts.toFixed(2)} Watts`;
}
</script>
</body>
</html>

In this example:

1. Users input the amperage value in the input field.
2. When the “Calculate Watts” button is clicked, the `calculateWatts()` function is called.
3. The function retrieves the amperage value, multiplies it by a standard voltage (adjust as needed), and calculates the power in Watts.
4. The result is displayed below the button.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.