Convert a String to uppercase in PHP 8

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How do you convert a string to uppercase using PHP, PHP 8, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Example. In PHP 8 & 8.1, you can convert a string to uppercase using the `mb_strtoupper()` function, which supports multi-byte character encoding. Here’s how you can use it:

<?php
// Original string
$string = "Hello, World!";
// Convert the string to uppercase
$uppercase_string = mb_strtoupper($string);
// Output the uppercase string
echo $uppercase_string;
?>

In this example, `mb_strtoupper()` function is applied to the original string, converting all characters to uppercase. The resulting uppercase string is then stored in the variable `$uppercase_string` and echoed out.

The output will be:

HELLO, WORLD!

This function is particularly useful when working with strings that contain multibyte characters, such as those in UTF-8 encoding. If you’re working with single-byte character encoding like ASCII, you can use the `strtoupper()` function, which does not require the `mbstring` extension.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.