Energy Consumption Tool Create Using JavaScript With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to simple Energy Consumption Tool created using JavaScript and HTML? Sure, here’s a simple Energy Consumption Tool created using JavaScript and HTML. This tool calculates energy consumption based on power consumption (in kW) and time (in hours).

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Energy Consumption Calculator</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #45a049;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Energy Consumption Calculator</h2>
<label for="power">Enter Power Consumption (kW):</label>
<input type="number" id="power" placeholder="Enter power consumption"> 
<label for="time">Enter Time (Hours):</label>
<input type="number" id="time" placeholder="Enter time in hours">
<button onclick="calculateConsumption()">Calculate Consumption</button>
<p id="result"></p>

<script>
function calculateConsumption() {

// Get the input values
const power = parseFloat(document.getElementById('power').value);
const time = parseFloat(document.getElementById('time').value);

// Calculate energy consumption (kWh)
const consumption = power * time;

// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `Energy Consumption: ${consumption.toFixed(2)} kWh`;
}
</script>
</body>
</html>

This HTML file includes input fields for entering power consumption (in kW) and time (in hours), along with a button to trigger the calculation. When the button is clicked, the `calculateConsumption` function is called, which calculates the energy consumption (in kWh) by multiplying power consumption by time. Finally, it displays the result on the page.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.