How to Convert from cm to Inches Using JavaScript with html?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Convert centimeters (cm) to inches Using JavaScript With HTML. To convert from centimeters to inches using JavaScript with HTML, you can create a simple HTML form where the user inputs the length in centimeters. Then, use JavaScript to perform the conversion and display the result dynamically. Here’s an example:

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Centimeters to Inches Converter</title>
</head>
<body>
<h2>Centimeters to Inches Converter</h2>
<form id="converterForm">
<label for="centimeters">Enter Length in Centimeters:</label>
<input type="text" id="centimeters" required>
<input type="button" value="Convert" onclick="convertCentimetersToInches()">
</form>
<p id="result"></p>
<script>
function convertCentimetersToInches() {
// Get the length in centimeters from the input field
var centimeters = parseFloat(document.getElementById("centimeters").value);

// Perform the conversion
var inches = centimeters / 2.54; // 1 inch = 2.54 centimeters

// Display the result
document.getElementById("result").innerHTML = centimeters + " centimeters is equal to " + inches.toFixed(2) + " inches.";
}
</script>
</body>
</html>

In this example:

– The HTML form contains an input field for the length in centimeters and a button to trigger the conversion.
– The `convertCentimetersToInches` JavaScript function is called when the button is clicked.
– The length in centimeters is retrieved from the input field, and the conversion is performed using the conversion factor of 1 inch = 2.54 centimeters.
– The result is dynamically displayed in a paragraph with the id “result”.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.