How to Create 6 Digits Random Word Generator Using JavaScript & HTML Form With Example?

Hello friends, today I will tell you through experts php tutorial how you can generate 6 digit random word through javascript and html form. So let’s try to understand step to step.

Six Digits Random Word Generator With JavaScript, Create 6 Digits Random Word Generator Calculator by JS, 6 Digit Random English Word Generator Using Jquery

Overview

Step 1:- First of all, you create an html file (six-digit-random-word-generator.html).
Step 2:- Now add the javascript code of 6 digit random word generator to this file.

Step 1:- First of all, you create an html file (six-digit-random-word-generator.html).

six-digit-random-word-generator.html

<html>
<head>
<titkle>How to Create Six Digits Random Word Generator Using JavaScript & HTML Form With Example?</title>
</head>
<body>
<h1>How to Create Six Digits Random Word Generator Using JavaScript & HTML Form With Example?</h1>
<button id="new">Refresh</button>
<input type="hidden" value="10" id="num"></input>
<div id="whatever"></div>
</body>
</html>

Step 2:- Now add the javascript code of 6 digit random word generator to this file.

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script>
function createRandomWord(length) {
var consonants = 'bcdfghjklmnpqrstvwxyz',
vowels = 'aeiou',
rand = function(limit) {
return Math.floor(Math.random()*limit);
},
i, word='', length = parseInt(length,6),
consonants = consonants.split(''),
vowels = vowels.split('');
for (i=0;i<length/2;i++) {
var randConsonant = consonants[rand(consonants.length)],
randVowel = vowels[rand(vowels.length)];
word += (i===0) ? randConsonant.toUpperCase() : randConsonant;
word += i*2<length-1 ? randVowel : '';
}
return word;
}
$("#new").click(function(){
$("#whatever").text('');
for(var p = 0; p < 10; p++){
$("#whatever").append(createRandomWord($("#num").val())+'<br/>');
}
});
</script>

How do you manage this code in a single file. You are explained well below.

<html>
<head>
<title>How to Create Six Digits Random Word Generator Using JavaScript & HTML Form With Example?</title>
</head>
<body>
<h1>How to Create Six Digits Random Word Generator Using JavaScript & HTML Form With Example?</h1>
<button id="new">Refresh</button>
<input type="hidden" value="10" id="num"></input>
<div id="whatever"></div>
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>
<script>
function createRandomWord(length) {
var consonants = 'bcdfghjklmnpqrstvwxyz',
vowels = 'aeiou',
rand = function(limit) {
return Math.floor(Math.random()*limit);
},
i, word='', length = parseInt(length,6),
consonants = consonants.split(''),
vowels = vowels.split('');
for (i=0;i<length/2;i++) {
var randConsonant = consonants[rand(consonants.length)],
randVowel = vowels[rand(vowels.length)];
word += (i===0) ? randConsonant.toUpperCase() : randConsonant;
word += i*2<length-1 ? randVowel : '';
}
return word;
}
$("#new").click(function(){
$("#whatever").text('');
for(var p = 0; p < 10; p++){
$("#whatever").append(createRandomWord($("#num").val())+'<br/>');
}
});
</script>
</body>
</html>

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.