How to Create md5 hash generator tool Using php?

Hello friends, today I will tell you through experts php tutorial how you can create md5 hash generator tool using php script code. So let’s try to understand step to step with example.

md5.php

The php script code of md5 hash generator is given to you below. And along with the code of html, you copy this code and make a file of md5.php and paste the code in that file, then save it after that. Then you can easily run this code on your server.

<?php
//check if the form has been submitted
if(isset($_POST['md5me'])) {
//MD5 encode the submitted content
$md5ed = md5($_POST['md5me']);
}
?>
<p>MD5 Hash Value: <strong><?php echo $md5ed;?></strong></p>
<form action="#" method="post">
<label for="md5me">MD5 Me:</label>
<input name="md5me" id="md5me" type="text" />
<input type="submit" value="Create MD5 Hash" />
</form>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.