How to Use quotemeta() Function in PHP 8.2 With Example?

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Use `quotemeta()` function using PHP, PHP 8, PHP 8.1, PHP 8.2 With Example. In PHP, the `quotemeta()` function is used to quote meta characters in a string. Meta characters are characters that have special meaning in regular expressions. `quotemeta()` adds a backslash (`\`) character before each meta character found in the input string, effectively escaping them. This is useful when you want to treat these characters as literals rather than having their special meanings interpreted by a regular expression engine.

Here’s how you can use `quotemeta()` in PHP 8.2 with an example:

<?php

// Example string with meta characters
$string = "This is a [test] string with *meta* characters.";

// Using quotemeta() to quote meta characters
$quotedString = quotemeta($string);

// Display the original string and the quoted string
echo "Original string: $string\n";
echo "Quoted string: $quotedString\n";

?>

Output:

Original string: This is a [test] string with *meta* characters.

Quoted string: This is a \[test\] string with \*meta\* characters\.

As you can see, `quotemeta()` has added backslashes before the meta characters `[`, `]`, and `*`, making them literals rather than special characters in a regular expression context.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.