How to Use str_word_count() Function in PHP 8.2 With Example?

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Use `str_word_count()` function using PHP, PHP 8, PHP 8.1, PHP 8.2 With Example. In PHP 8.2, the `str_word_count()` function is used to count the number of words in a string. It provides several options to customize its behavior. Below is an example demonstrating the usage of `str_word_count()`:

<?php

// Example string
$string = "Hello, how are you today?";
// Count the number of words in the string
$wordCount = str_word_count($string);
echo "Total words in the string: $wordCount\n";

// Count the number of words and return an array containing all the words
$wordsArray = str_word_count($string, 1);
echo "Array of words:\n";
print_r($wordsArray);

// Count the number of words and return an array where the key is the position of the word in the string
$wordsPosition = str_word_count($string, 2);
echo "Array with word positions:\n";
print_r($wordsPosition);

// Count the number of words and return an array containing the positions and lengths of the words
$wordsDetails = str_word_count($string, 3);
echo "Array with word details:\n";
print_r($wordsDetails);

?>

Output:

Total words in the string: 5
Array of words:
Array
(
[0] => Hello
[1] => how
[2] => are
[3] => you
[4] => today
)
Array with word positions:
Array
(
[0] => 0
[1] => 6
[2] => 10
[3] => 14
[4] => 18
)
Array with word details:
Array
(
[0] => Array
(
[0] => 0
[1] => 5
)
[1] => Array
(
[0] => 6
[1] => 3
)
[2] => Array
(
[0] => 10
[1] => 3
)
[3] => Array
(
[0] => 14
[1] => 3
)
[4] => Array
(
[0] => 18
[1] => 5
)
)

This example demonstrates how to use `str_word_count()` to count words in a string and retrieve additional information such as an array of words, their positions, and their lengths.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.