Convert From Feet to Meters Using JavaScript Code With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How can i Convert From Feet to Meters Using Javascript Code With HTML.

Certainly! Below is a simple HTML and JavaScript code for a converter tool that converts feet to meters:

feetmeters.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Feet to Meters Converter</title>
</head>
<body>
<h2>Feet to Meters Converter</h2>
<label for="feetInput">Enter Feet:</label>
<input type="number" id="feetInput" placeholder="Enter feet" oninput="convertFeetToMeters()">
<p id="result"></p>
<script>
function convertFeetToMeters() {
// Get the value from the input
const feet = document.getElementById('feetInput').value;
// Check if the input is a valid number
if (!isNaN(feet)) {
// Convert feet to meters (1 foot = 0.3048 meters)
const meters = feet * 0.3048;
// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `${feet} feet is equal to ${meters.toFixed(2)} meters.`;
} else {
// Display an error message if the input is not a valid number
document.getElementById('result').innerHTML = 'Please enter a valid number for feet.';
}
}
</script>
</body>
</html>

This code includes a simple HTML form with an input field for feet and a JavaScript function (`convertFeetToMeters`) to perform the conversion. The result is displayed below the input field. Please note that this is a basic example, and you may want to enhance it based on your specific requirements.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.