Convert From Feet to Miles Using JavaScript Code With HTML

Certainly! You can create a simple converter tool from feet to miles using HTML and JavaScript. Here’s an example code snippet:

feetmiles.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Feet to Miles Converter Javascript</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
text-align: center;
margin: 50px;
}
#result {
font-weight: bold;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Feet to Miles Converter</h2>
<label for="feetInput">Enter feet:</label>
<input type="number" id="feetInput" placeholder="Enter feet" oninput="convertFeetToMiles()">
<p id="result">Miles: 0</p>
<script>
function convertFeetToMiles() {
// Get input value
var feet = document.getElementById("feetInput").value;
// Convert feet to miles (1 mile = 5280 feet)
var miles = feet / 5280;
// Display the result
document.getElementById("result").innerText = "Miles: " + miles.toFixed(5);
}
</script>
</body>
</html>

This code creates a simple webpage with an input field for entering feet. As you type the value, it will automatically convert the entered feet to miles and display the result. Note that 1 mile is equal to 5280 feet, and the result is displayed with five decimal places for precision. You can adjust the styling and formatting as needed.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.