Convert from Kilometers to Yards PHP Script Code With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you Convert from Kilometers to Yards php script code with html.

Here’s the PHP script with HTML for converting kilometers to yards:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Kilometers to Yards Converter</title>
</head>
<body>
<h1>Kilometers to Yards Converter</h1>
<?php
// Define conversion rate
$conversion_rate = 1093.61;
// Check if form is submitted
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
// Get the value from the form
$kilometers = (float) $_POST['kilometers'];
// Perform conversion
$yards = $kilometers * $conversion_rate;
// Display the result
echo "<p><b>$kilometers kilometers is equal to $yards yards.</b></p>";
}
?>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
<label for="kilometers">Enter kilometers:</label>
<input type="number" name="kilometers" id="kilometers" required>
<br>
<button type="submit">Convert</button>
</form>
</body>
</html>

This code simplifies the process by directly defining the conversion rate and using a shorter approach to handle form submission. It also uses `htmlspecialchars` to prevent XSS vulnerabilities in the form action.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.