Explain How to Initialize an Array in Java SE 22

In Java SE 22, you can initialize an array in several ways. Here, I’ll show you how to initialize arrays using different methods along with example code and their corresponding outputs.

1. Initializing an Array with a Specific Size:

You can create an array with a specific size and then assign values to its elements individually.

public class ArrayInitialization {
public static void main(String[] args) {
// Initializing an array with a specific size
int[] numbers = new int[5];
// Assigning values to array elements
numbers[0] = 10;
numbers[1] = 20;
numbers[2] = 30;
numbers[3] = 40;
numbers[4] = 50;
// Output: Displaying array elements
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
System.out.println("numbers[" + i + "] = " + numbers[i]);
}
}
}

Output:

numbers[0] = 10
numbers[1] = 20
numbers[2] = 30
numbers[3] = 40
numbers[4] = 50

2. Initializing an Array with Values:

You can initialize an array with predefined values directly at the time of declaration.

public class ArrayInitialization {
public static void main(String[] args) {
// Initializing an array with values
int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};
// Output: Displaying array elements
for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
System.out.println("numbers[" + i + "] = " + numbers[i]);
}
}
}

Output:

numbers[0] = 10
numbers[1] = 20
numbers[2] = 30
numbers[3] = 40
numbers[4] = 50

3. Initializing a Multidimensional Array:

You can also initialize multidimensional arrays using similar techniques.

public class ArrayInitialization {
public static void main(String[] args) {
// Initializing a 2D array with values
int[][] matrix = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};
// Output: Displaying array elements
for (int i = 0; i < matrix.length; i++) {
for (int j = 0; j < matrix[i].length; j++) {
System.out.println("matrix[" + i + "][" + j + "] = " + matrix[i][j]);
}
}
}
}

Output:

matrix[0][0] = 1
matrix[0][1] = 2
matrix[0][2] = 3
matrix[1][0] = 4
matrix[1][1] = 5
matrix[1][2] = 6
matrix[2][0] = 7
matrix[2][1] = 8
matrix[2][2] = 9

These are some common ways to initialize arrays in Java SE 22. Choose the method that suits your requirements based on the context and convenience.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.