How to Calculate the difference between two dates Using PHP Script?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you how to Calculate the difference between two dates with the help of php.

<?php
$sdate = "1981-11-04";
$edate = "2013-09-04";
$date_diff = abs(strtotime($edate) - strtotime($sdate));
$years = floor($date_diff / (365*60*60*24));
$months = floor(($date_diff - $years * 365*60*60*24) / (30*60*60*24));
$days = floor(($date_diff - $years * 365*60*60*24 - $months*30*60*60*24)/ (60*60*24));
printf("%d years, %d months, %d days", $years, $months, $days);
printf("\n");
?>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.