How to Create Length Converter Calculator tool using PHP?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Create Length Converter Calculator tool using PHP?.

Here’s a PHP script for a simple length converter:

<?php
// Define supported conversion units
$units = array(
"meter" => array(
"symbol" => "m",
"conversion_rates" => array(
"cm" => 100,
"foot" => 3.28084,
"inch" => 39.37008,
),
),
"centimeter" => array(
"symbol" => "cm",
"conversion_rates" => array(
"meter" => 0.01,
"foot" => 0.0328084,
"inch" => 0.3937008,
),
),
"foot" => array(
"symbol" => "ft",
"conversion_rates" => array(
"meter" => 0.3048,
"cm" => 30.48,
"inch" => 12,
),
),
"inch" => array(
"symbol" => "in",
"conversion_rates" => array(
"meter" => 0.0254,
"cm" => 2.54,
"foot" => 0.0833333,
),
),
);
// Check if form is submitted
if (isset($_POST['submit'])) {
// Get form data
$value = (float) $_POST['value'];
$from_unit = $_POST['from_unit'];
$to_unit = $_POST['to_unit'];
// Check if units are valid
if (!array_key_exists($from_unit, $units) || !array_key_exists($to_unit, $units)) {
$error_message = "Invalid unit(s) selected.";
} else {
// Perform conversion
$conversion_rate = $units[$from_unit]['conversion_rates'][$to_unit];
$converted_value = $value * $conversion_rate;
}
}
?>

html Code

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Length Converter</title>
</head>
<body>
<h1>Length Converter</h1>
<?php if (isset($error_message)): ?>
<p style="color: red;"><?php echo $error_message; ?></p>
<?php endif; ?>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
<label for="value">Enter value:</label>
<input type="number" name="value" id="value" required>
<br>
<label for="from_unit">From:</label>
<select name="from_unit" id="from_unit" required>
<?php foreach ($units as $unit_name => $unit_data): ?>
<option value="<?php echo $unit_name; ?>"><?php echo $unit_data['symbol']; ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<br>
<label for="to_unit">To:</label>
<select name="to_unit" id="to_unit" required>
<?php foreach ($units as $unit_name => $unit_data): ?>
<option value="<?php echo $unit_name; ?>"><?php echo $unit_data['symbol']; ?></option>
<?php endforeach; ?>
</select>
<br>
<button type="submit" name="submit">Convert</button>
</form>
<?php if (isset($converted_value)): ?>
<p><b><?php echo $value; ?> <?php echo $units[$from_unit]['symbol']; ?> is equal to <?php echo $converted_value; ?> <?php echo $units[$to_unit]['symbol']; ?>.</b></p>
<?php endif; ?>
</body>
</html>

This script creates a simple HTML form with dropdowns for selecting the units and a field to enter the value. When the form is submitted, it checks for errors and performs the conversion if valid. Finally, it displays the converted value

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.