How to Use Jquery Stop() method?

Hello friends, today I will tell you through experts php tutorial How to Use Jquery Stop() method using Jquery code. So let’s try to understand step to step with example.

The jQuery stop() method is used to stop an animation or effect before it is finished.

The stop() method works for all jQuery effect functions, including sliding, fading and custom animations.

Syntax:

$(selector).stop(stopAll,goToEnd);

For Example-

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.6.3/jquery.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function(){
$("#flip").click(function(){
$("#panel").slideDown(5000);
});
$("#stop").click(function(){
$("#panel").stop();
});
});
</script>
<style>
#panel, #flip {
padding: 5px;
font-size: 18px;
text-align: center;
background-color: #555;
color: white;
border: solid 1px #666;
border-radius: 3px;
}
#panel {
padding: 50px;
display: none;
}
</style>
</head>
<body>
<button id="stop">Stop sliding</button>
<div id="flip">Click to slide down panel</div>
<div id="panel">Hello Experts PHP!</div>
</body>
</html>
Click to slide down panel
Hello Experts PHP!
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.