Join Multiple Table Query in Laravel

Friends, today I will tell you this through my article. How you can join Multiple tables through laravel.

Join multiple tables Using laravel 7, join multiple tables query in laravel 6, laravel 5.8 Use join query for multiple table, join multiple tables query in laravel 5.7, join multiple tables query in laravel 5.6 Or 5.5 Or 5.4 and 5.3, 5.2, 5.1

If you want to join multiple table by laravel query. Then you can join table very easily. How to join multiple table by laravel below. The query of join is given below.

$join = DB::table('shares')
->join('users', 'users.id', '=', 'shares.user_id')
->join('comments', 'comments.user_id', '=', 'users.id')
->get();

Join multile tables query use with WHERE Condition

$join = DB::table('shares')
->join('users', 'users.id', '=', 'shares.user_id')
->join('comments', 'comments.user_id', '=', 'users.id')
->where('comments.comment_id', '=', 10)
->get();

Join two tables query use with Limit Condition

$join = DB::table('shares')
->join('users', 'users.id', '=', 'shares.user_id')
->join('comments', 'comments.user_id', '=', 'users.id')
->where('comments.comment_id', '=', 10)
->limit(5)
->get();
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.