ucfirst() Function in PHP 8.1 and 8.2 With Example

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Use `ucfirst()` function using PHP, PHP 8, PHP 8.1, PHP 8.2 With Example. The `ucfirst()` function in PHP is used to convert the first character of a string to uppercase. It’s available in both PHP 8.1 and PHP 8.2. Here’s how you can use it with an example:

<?php
// Original string
$string = "hello, world!";
// Convert the first character to uppercase
$ucfirst_string = ucfirst($string);
// Output the modified string
echo $ucfirst_string;
?>

In this example:

1. The original string is `”hello, world!”`.
2. The `ucfirst()` function is applied to the original string, converting the first character to uppercase.
3. The resulting modified string is stored in the variable `$ucfirst_string`.
4. Finally, the modified string is echoed out.

The output will be:

Hello, world!

This function is often useful when you need to ensure that the first character of a string is capitalized, such as when displaying names or titles.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.