ucwords() Function in PHP 8.1 and 8.2 With Example

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Use `ucwords()` function using PHP, PHP 8, PHP 8.1, PHP 8.2 With Example. The `ucwords()` function in PHP is used to capitalize the first character of each word in a string. This function is available in both PHP 8.1 and PHP 8.2.

Here’s how you can use it with an example:

<?php

// Original string
$string = "the quick brown fox";

// Capitalize the first character of each word
$capitalized_string = ucwords($string);

// Output the capitalized string
echo $capitalized_string;

?>

In this example, the `ucwords()` function is applied to the original string `”the quick brown fox”`. It capitalizes the first character of each word in the string, resulting in `”The Quick Brown Fox”`. The capitalized string is then stored in the variable `$capitalized_string` and echoed out.

The output will be:

The Quick Brown Fox

`ucwords()` function is commonly used for formatting strings, such as when you want to display titles or headings in a more visually appealing format.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.