Model Create in Laravel

Model Create in Laravel 6.0, Model Create in Laravel 5.8, Model Create in Laravel 5.7, Model Create in Laravel 5.6, Model Create in Laravel 5.5, laravel 5.4, laravel 5.3, laravel 5.2

In laravel the model is used to get and save the value from the database. How is the model created in laravel. It is command run to cmd

php artisan make:model User

After running this command, you will find the file named user.php inside the app directry.In it you can name your table.

app/User.php

<?php
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class User extends Model
{
protected $table = 'users';
}
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.