Update Query Use in Laravel

Update Query use in Laravel 5.8, Update Query in Laravel by Model,Update Query in Laravel 5.0 by Model,Update Query in Laravel 5.1 by Model,Update Query in Laravel 5.2 by Model,Update Query in Laravel 5.3 by Model,Update Query in Laravel 5.4 by Model,Update Query in Laravel 5.5 by Model,Update Query in Laravel 5.6 by Model,Update Query in Laravel 5.7 by Model

In the laravel how values ​​are updated and you can easily read and teach it. The query of the update in laravel is written in this way.

DB::table('users')->where('id', 1)->update([
'votes' => 1
]);

You can update the data from this query, using the method that is used without updating the data without creating the model. But if you want to update the data after creating the model then the query of the update in laravel is written in such a way that you have to type the model name.

Update Query use in Laravel by Model

 

Modelname::where('id', 1)->update([
'tablename_1' => 'value1'
]);
User::where('id', 1)->update([
'email' => '[email protected]'
]);

 

Update Query use in Laravel by Query Builder

$users = table('users')->where('id', 1)->update([
'tablename_1' => 'value1'
]);
$users = table('users')->where('id', 1)->update([
'email' => '[email protected]'
]);
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.