How Can I Update Record into Table Using Mysqli and PDO?

UPDATE Statement is used to update the records of MySQL table. Some changes are made to the rows given by the update statement.

UPDATE table_name
SET column 1 = newvalue 1, column 2 = newvalue 2, ..., column n = newvalue n
WHERE column = value

The program uses SET and WHERE clause with UPDATE statement. After the WHERE clause, which record to update is given the column_name and its existing_value.

When the WHERE clause is not used, the values ​​of the columns given with ‘SET’ are updated on the records of the entire columns.

Updating Record using MySQLi

<?php
$server = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$db = "expertstutorials";
$conn = mysqli_connect($server, $user, $password, $db);
if($conn){
echo "Connected successfully.";
}
else{
echo "Connection failed : ".mysqli_connect_error();
}
$table_update = "UPDATE course SET course_name = 'm.tech', course_year = '2 year' WHERE id = 1";
if (mysqli_query($conn, $table_update)) {
echo "Table Updated successfully.";
} else {
echo "Table Updating failed : " . mysqli_error($conn);
}
mysqli_close($conn);
?>

Updating Record using PDO

<?php
$server = "localhost";
$user = "root";
$password = "";
$db = "expertstutorials";
try{
$conn = new PDO("mysql:host=$server;dbname=$db", $user, $password);
echo "Connected successfully.";
$table_update = "UPDATE course SET course_name = 'm.tech', course_year = '2 year' WHERE id = 1";
$conn->exec($table_update);
echo "Table Updated successfully.";
}
catch(PDOException $e){
echo "Table updating failed : " . $e->getMessage();
}
$conn = null;
?>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.