array_change_key_case() PHP Array Function

how to use array_change_key_case() function in an array in php language.
php array function.

Here is solution.I am explain array_change_key_case() use for php function.

array_change_key_case() :-

Definition & Usage :-

The array_change_key_case() function returns array with all string keys converted into lowercase or uppercase.

example:-

<?php 
$marks = array("math"=>"35", "hindi"=>"25");
print_r(array_change_key_case($age, CASE_UPPER));
?> 
output// 
array([MATH]=>35 [HINDI]=>25)
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.