Amps to VA Calculator Using JavaScript With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Create Amps to VA (Volt-Ampere) Calculator Using JavaScript with HTML? Sure! Below is an example of an Amps to VA (Volt-Ampere) calculator using JavaScript with HTML:

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Amps to VA Calculator</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #45a049;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Amps to VA Calculator</h2>
<label for="amps">Enter Amperage (A):</label>
<input type="number" id="amps" placeholder="Enter amperage">
<button onclick="calculateVA()">Calculate VA</button>
<p id="result"></p>
<script>
function calculateVA() {

// Get the amperage input value
const amps = parseFloat(document.getElementById('amps').value);

// Standard voltage (adjust as needed)
const voltage = 120;

// Calculate VA (Volt-Ampere)
const VA = amps * voltage;

// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `VA: ${VA.toFixed(3)} VA`;
}
</script>
</body>
</html>

This HTML file includes an input field for entering amperage, a button to trigger the calculation, and a result paragraph to display the calculated VA. Adjust the voltage variable based on your specific application. When the button is clicked, the `calculateVA` function is called, which performs the calculation and updates the result on the page.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.