chr() Function in PHP 8.2 With Example

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Use `chr()` function using PHP, PHP 8, PHP 8.1, PHP 8.2 With Example. In PHP, the `chr()` function is used to return a character based on the ASCII code provided. Here’s how you can use `chr()` function in PHP 8.2 with an example:

<?php
// Example: Using chr() function
// ASCII code for letter 'A'
$ascii_code = 65;
// Using chr() to convert ASCII code to character
$character = chr($ascii_code);
// Output the result
echo "The character for ASCII code $ascii_code is: $character";
?>

Output:

The character for ASCII code 65 is: A

In this example, we provided the ASCII code for the letter ‘A’, which is 65. Then, we used the `chr()` function to convert this ASCII code to its corresponding character, which is ‘A’. Finally, we displayed the result.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.