Create Online Square Root Calculator in JavaScript

Online Square Root Calculator by javaScript, Square Root Calculator Using javaScript, Square Root Calculator Tool with javaScript, Create Square Root Calculator in javaScript

Hello friends, today I will tell you through this tutorial how to create a Online Square Root Calculator by javascript code.

Step 1:- First Create html file (square-root-calculator.html).
Step 2:- Add Square Root JavaScript Code.

square-root-calculator.html

<html>
<title> Square Root Calculator in JavaScript</title>
<head>
<script type="text/javascript">
function doMath(){
var inputNum1=document.form1.input1.value;
var result = Math.sqrt(inputNum1);
document.form1.answer.value = result;
}
</script>
</head>
<body>
<form name=form1>
Enter Number:
<input type="text" name="input1" size=10>
<input type="button" value="Calculate" onClick='doMath()'>
<br>
The square root is:
<input type="text" name="answer" size=20>
</form>
</body>
</html>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.