How to Convert Hex to Decimal Using JavaScript HTML?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Hex to Decimal Convert Using JavaScript Without Submit Button? You can create a simple Hex to Decimal converter using JavaScript with HTML without a submit button by using the `input` event to trigger the conversion as the user types. Here’s an example:

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Hex to Decimal Converter</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
p {
font-weight: bold;
color: #333;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Hex to Decimal Converter</h2>
<label for="hexInput">Enter Hexadecimal:</label>
<input type="text" id="hexInput" placeholder="Enter hexadecimal">
<p id="decimalResult"></p>

<script>
// Function to convert hex to decimal
function hexToDecimal(hex) {
return parseInt(hex, 16);
}

// Get the input element
const hexInput = document.getElementById('hexInput');

// Add an input event listener to trigger conversion as the user types
hexInput.addEventListener('input', function() {
const hexValue = hexInput.value.trim();

// Check if the input is a valid hex value
if (/^[0-9A-Fa-f]+$/.test(hexValue)) {
const decimalValue = hexToDecimal(hexValue.toUpperCase());
document.getElementById('decimalResult').textContent = `Decimal: ${decimalValue}`;
} else {
document.getElementById('decimalResult').textContent = 'Invalid Hexadecimal';
}
});
</script>
</body>
</html>

This code includes an `input` event listener on the hex input field, which triggers the conversion function (`hexToDecimal`) as the user types. It checks if the input is a valid hex value before performing the conversion and updating the result on the page. The result is displayed in a paragraph with the id `decimalResult`.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.