How can I remove left spaces from a string using php?

Hello friends Today, through this tutorial, I will tell you how to remove left spaces from a string using php. So let’s go.

Example code

<?php 
$str = "     Hello World";
$o = ltrim($str);
echo strlen($o);
?>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.