How Can I Replace a Text in a String With Another Text in PHP?

Hello Firends Today I will tell you how to replace a word inside a string using PHP. So let’s Start.

str_replace():- Through this function, you can remove a word from a string and show that string. As an argument, in this function you pass string variable or constant string and the word that you want to remove from string. This is explained by the following example.

Keywords:- How to Replace a Word inside a String in PHP, How do I Replace Part of a String in PHP, Replacing Text in PHP Strings, PHP str_replace() Function

Replace a Text in a String With Another Text in PHP With Example

<?php 
// Input string 
$Value = "I am going to Delhi.I am Experts PHP Developer."; 
// using str_replace() function 
$Strval = str_replace('Delhi', 'Noida', $Value); 
print_r($Strval); 
?>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.