How to Convert from cm to Kilometers Using JavaScript with html?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Convert centimeters (cm) to kilometers Using JavaScript With HTML.

To convert from centimeters to kilometers using JavaScript with HTML, you can follow a similar approach as in the previous example. Here’s an example of a centimeters to kilometers converter:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Centimeters to Kilometers Converter</title>
</head>
<body>
<h2>Centimeters to Kilometers Converter</h2>
<form id="converterForm">
<label for="centimeters">Enter Length in Centimeters:</label>
<input type="text" id="centimeters" required>
<input type="button" value="Convert" onclick="convertCentimetersToKilometers()">
</form>

<p id="result"></p>

<script>
function convertCentimetersToKilometers() {

// Get the length in centimeters from the input field
var centimeters = parseFloat(document.getElementById("centimeters").value);

// Perform the conversion
var kilometers = centimeters / 100000;

// Display the result
document.getElementById("result").innerHTML = centimeters + " centimeters is equal to " + kilometers.toFixed(5) + " kilometers.";

}
</script>
</body>
</html>

In this example, the key difference is in the conversion factor: 1 kilometer = 100,000 centimeters. The JavaScript function `convertCentimetersToKilometers` retrieves the length in centimeters, performs the conversion, and displays the result dynamically in the HTML. Adjust the conversion factor as needed for your specific use case.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.