How to Convert from Inches to Miles Using Javascript With HTML?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Convert inches to Miles Using JavaScript With HTML.

inchestomiles.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Inches to Miles Length Converter</title>
<body>
<h2>Length Converter</h2>
<p>
<label>Inches</label>
<input id="inputInches" type="number" placeholder="Inches" oninput="LengthConverter(this.value)" onchange="LengthConverter(this.value)">
</p>
<p>Miles: <span id="outputMiles"></span></p>
<script>
function LengthConverter(valNum) {
document.getElementById("outputMiles").innerHTML=valNum*0.000015783;
}
</script>
</body>
</html>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.