How to Convert Inches to cm Using PHP With HTML?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you Convert from Inches to centimeters php script code with html.

Here’s the code to convert inches to centimeters using PHP with HTML:

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Inches to Centimeters Converter</title>
</head>
<body>
<h1>Inches to Centimeters Converter</h1>
<form action="converter.php" method="post">
<label for="inches">Enter value in Inches:</label>
<input type="number" name="inches" id="inches" required>
<br>
<input type="submit" value="Convert">
</form>
</body>
</html>

converter.php

<?php
// Get the input value from the form
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
$inches = $_POST['inches'];
} else {
// Handle potential errors or display a message if no value is submitted
echo "Please enter a value in inches.";
exit;
}
// Conversion factor: 1 inch = 2.54 centimeters
$centimeters = $inches * 2.54;
// Display the result
echo "<h2>Result</h2>";
echo "<p>$inches inches is equal to $centimeters centimeters.</p>";
?>

Explanation:-

1. index.html:- This file creates a simple form with a label and an input field for entering the value in inches. It includes a submit button.
2. converter.php:- This file processes the form submission.
– It checks if the request method is POST, meaning the form was submitted.
– If the method is POST, it retrieves the value from the `inches` input field using `$_POST[‘inches’]`.
– It performs the conversion using the formula `$centimeters = $inches * 2.54`.
– Finally, it displays the result using HTML elements.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.