How to Convert Meters to Feet Using PHP With HTML?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Convert Meters to Feet Using PHP With HTML?.

Here’s the code for converting meters to feet using PHP with HTML.

mtofeet.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Meters to Feet Converter</title>
</head>
<body>
<h1>Meters to Feet Converter</h1>
<form method="post" action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>">
<label for="meters">Enter value in meters:</label>
<input type="number" name="meters" id="meters" required>
<br>
<button type="submit">Convert</button>
</form>
<?php
// Conversion factor
$conversion_rate = 3.28084;
// Check if form is submitted
if (isset($_POST['meters'])) {
$meters = (float) $_POST['meters'];
$converted_feet = $meters * $conversion_rate;
}
?>
<?php if (isset($_POST['meters'])): ?>
<p><b><?php echo $_POST['meters']; ?> meters is equal to <?php echo $converted_feet; ?> feet.</b></p>
<?php endif; ?>
</body>
</html>

Explanation:

1. Defines the basic structure with a heading, form, and result display area.
2. Uses a form to submit the value entered for meters.
3. Checks if `$_POST[‘meters’]` is set in the PHP code to display the result only after conversion.
4. Defines the conversion rate (1 meter equals 3.28084 feet).
5. Checks if the form is submitted using `isset($_POST[‘meters’])`.
6. Retrieves the entered value and converts it to feet using the conversion rate.
7. Displays the converted value using string interpolation within the HTML code.

This code utilizes a simple form with PHP to perform the conversion and display the result within the HTML page.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.