How to Convert Octal to Hexadecimal Using JavaScript With HTML, CSS?

You can create a simple HTML page with JavaScript that converts octal to hexadecimal without using a submit button. The conversion can happen dynamically as the user inputs the octal value. Here’s an example:

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Octal to Hexadecimal Converter</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
box-sizing: border-box;
}
p {
margin-top: 16px;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Octal to Hexadecimal Converter</h2>
<label for="octalInput">Enter Octal Number:</label>
<input type="text" id="octalInput" placeholder="Enter octal number" oninput="convertOctalToHex()">
<p id="hexResult"></p>
<script>
function convertOctalToHex() {

// Get the octal input value
const octalInput = document.getElementById('octalInput').value;

// Check if the input is a valid octal number
if (!/^[0-7]+$/.test(octalInput)) {
document.getElementById('hexResult').innerHTML = 'Invalid octal number';
return;
}

// Convert octal to decimal, then decimal to hexadecimal
const decimalValue = parseInt(octalInput, 8);
const hexValue = decimalValue.toString(16).toUpperCase();

// Display the result
document.getElementById('hexResult').innerHTML = `Hexadecimal: 0x${hexValue}`;
}
</script>
</body>
</html>

This HTML file includes an input field for entering an octal number, and as the user types, the `convertOctalToHex` function is triggered on the `oninput` event. The function validates if the input is a valid octal number and then converts it to hexadecimal, displaying the result dynamically on the page.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.