How to Create Antilog calculator Using PHP Script?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Write Program Antilog calculator using PHP with HTML. Here’s a simple web-based antilog calculator using PHP with HTML:

index.php

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Antilog Calculator</title>
</head>
<body>
<h2>Antilog Calculator</h2>
<form action="" method="post">
<label for="log_value">Enter the log value:</label>
<input type="text" name="log_value" id="log_value" required>
<button type="submit">Calculate</button>
</form>
<?php
// Function to calculate antilog
function antilog($value) {
return pow(10, $value);
}
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
$log_value = $_POST["log_value"];
if(is_numeric($log_value)) {
$antilog_value = antilog($log_value);
echo "<p>Antilog of $log_value is: $antilog_value</p>";
} else {
echo "<p>Please enter a valid numeric value.</p>";
}
}
?>
</body>
</html>

This code creates a simple web page with a form where users can input a logarithmic value. Upon submitting the form, it calculates the antilogarithm of the input value and displays the result on the page. Make sure to save this code in a file with a `.php` extension and run it on a server with PHP support.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.