How to Use htmlentities() Function in PHP 8.1 and 8.2 with Example?

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

In PHP, the `htmlentities()` function is used to convert special characters to HTML entities. This is useful when you want to display text that may contain characters with special meaning in HTML, such as `<`, `>`, `”`, `’`, and `&`, without having those characters interpreted as HTML markup. Here’s how you can use `htmlentities()` in PHP 8.1 and 8.2 with an example:

<?php
// Example text containing special characters
$text = '<h1>Hello, "world" & \'universe\'!</h1>';
// Using htmlentities() to convert special characters to HTML entities
$encodedText = htmlentities($text);
// Output the encoded text
echo $encodedText;
?>

Output:

&lt;h1&gt;Hello, &quot;world&quot; &amp; &#039;universe&#039;!&lt;/h1&gt;

In this example, the `<`, `>`, `”`, `’`, and `&` characters in the original text are converted to their respective HTML entities using `htmlentities()`. This prevents them from being interpreted as HTML markup when the text is displayed in a web page, ensuring proper rendering and security against potential XSS (Cross-Site Scripting) attacks.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.