How to Use substr_count() Function in PHP 8.1 and 8.2 with Example?

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Use `substr_count()` function using PHP, PHP 8, PHP 8.1, PHP 8.2 With Example. In PHP, the `substr_count()` function is used to count the number of occurrences of a substring within a string. It has been available since PHP 4 and remains relevant in PHP 8.1 and 8.2. Below is an example demonstrating how to use `substr_count()` in PHP 8.1 and 8.2:

<?php

// Example string
$string = "Hello, hello, hello, how are you?";

// Substring to count occurrences of
$substring = "hello";

// Count the occurrences of the substring in the string
$count = substr_count($string, $substring);

// Display the count
echo "Number of occurrences of '$substring' in the string: $count";

?>

This script will output:

Number of occurrences of 'hello' in the string: 3

In this example, the `substr_count()` function is used to count the occurrences of the substring “hello” within the string “Hello, hello, hello, how are you?”. It returns the count of occurrences, which is then displayed using `echo`.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.