Joules to Watts Calculator Tool Create Using JavaScript With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Joules to Watts calculator created using JavaScript with HTML? Below is an example of a Joules to Watts calculator created using JavaScript with HTML:

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Joules to Watts Calculator</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #45a049;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>Joules to Watts Calculator</h2>
<label for="joules">Enter Energy in Joules (J):</label>
<input type="number" id="joules" placeholder="Enter energy in joules">
<button onclick="calculateWatts()">Calculate Watts</button>
<p id="result"></p>

<script>
function calculateWatts() {

// Get the energy input value
const joules = parseFloat(document.getElementById('joules').value);

// Calculate power (Watts)
const watts = joules / 1;

// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `Power (Watts): ${watts.toFixed(2)} Watts`;

}
</script>
</body>
</html>

This HTML file includes an input field for entering energy in joules, a button to trigger the calculation, and a result paragraph to display the calculated power in watts. When the button is clicked, the `calculateWatts` function is called, which performs the calculation and updates the result on the page.

Example:-

Joules to Watts Calculator

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.