ord() Function in PHP 8.2 With Example

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

In PHP, the `ord()` function is used to get the ASCII value of the first character of a string. Here’s how you can use it with an example:

<?php
// Example string
$string = "Hello";
// Using ord() function to get ASCII value of the first character
$asciiValue = ord($string[0]);
// Displaying the ASCII value
echo "ASCII value of the first character '" . $string[0] . "' in the string '" . $string . "' is: " . $asciiValue;
?>

Output:

ASCII value of the first character 'H' in the string 'Hello' is: 72

In this example, we have a string `”Hello”`, and we use the `ord()` function to get the ASCII value of the first character `’H’`. The ASCII value of `’H’` is 72, so the output is `”ASCII value of the first character ‘H’ in the string ‘Hello’ is: 72″`.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.