Remove the Last Word in the String Using JavaScript

How to Remove the Last Word in the String Using JavaScript, How can I Remove the Last Word From a String with Javascript

Hello friends So today I will tell you through these tutorials how to remove the last words from the value of any string with JavaScript.

So first I made a variable and passed the string value in it.And now with the help of some inbuilt Jvascript function, we will remove the last word from the string value given in this variable.

<script>
var str = "I want to remove the last word.";
var lastword = str.lastIndexOf(" ");
str = str.substring(0, lastword);
alert(str)
</script>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.