Return Longest Word From an Given Array of Strings Using JavaScript

Find Longest Word in a String With JavaScript, Find the longest word in an array JavaScript, How to find the longest word in a string using JavaScript,Finding the Longest Word In a Sentence With JavaScript

Hello Guys, i will tell you today through expertsphp tutorial that how will you fetch the words charecter with the value of any javascript array, we will try to understand this tutorial today.

Let me try to understand you through javascript code so let’s go

You create a html file and in this file you have to add html and javascript code, for that you can get help from the code given below.

find-the-longest-word-in-an-array-javascript.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width">
<title>Return Longest Word From an Given Array of Strings Using JavaScript</title>
</head>
<body>
<script>
function longest_string_words(str_val) {
var max = str_val[0].length;
str_val.map(v => max = Math.max(max, v.length));
result = str_val.filter(v => v.length == max);
return result;
}
alert(longest_string_words(['abc', 'abcd', 'abcdefghijk', 'aaaaa', 'abcdefgh']))
</script>
</body>
</html>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.