str_ireplace() Function in PHP 8.2 With Example

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

In PHP, the `str_ireplace()` function is used to replace occurrences of a search string with another string in a given string, ignoring case sensitivity. This function is available in PHP 8.2 as well. Here’s how you can use `str_ireplace()` with an example:

<?php

// Example string
$string = "The quick brown fox jumps over the lazy dog";

// Replacing "brown" with "black" ignoring case sensitivity
$newString = str_ireplace("BROWN", "black", $string);

// Output the new string
echo $newString;

?>

Output:

The quick black fox jumps over the lazy dog

In this example, the `str_ireplace()` function replaces all occurrences of “brown” (case insensitive) with “black” in the given string `$string`. The resulting string is stored in `$newString`, and it is echoed out, resulting in “The quick black fox jumps over the lazy dog”.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.