strripos() Function in PHP 8.2 With Example

Support PHP Version: PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0, PHP 8.1, PHP 8.2, PHP 8.3 With Latest All Version Support.

In PHP, the strripos() function is used to find the position of the last occurrence of a substring (case-insensitive) within a string. It is similar to the strrpos() function, but it performs a case-insensitive search.This is the case-insensitive version of strrpos().

Example:

<?php
$text = "This is a test string. This is another test.";
$position = strripos($text, "TEST");
echo "Last Occurrence (Case-Insensitive) at position: $position";
?>

Output:

Last Occurrence (Case-Insensitive) at position: 39
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.