Assign PHP Variable Value into Javascript Variable

Hi guys Today, I will tell you through this tutorial how you can get the php variable value in javascript variable value.
First of all, you can create a php file. You can keep any name for this file.

variable.php

<?php
$name= "Rahul";
?>
<script type="text/javascript">
var jvalue = 'Hi, <?php echo $name; ?>';
</script>
<?php
$abc = "<script>document.write(jvalue)</script>";
echo $abc;
?>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.