Find the Number of Lines in a String in PHP With Example

You can find the number of lines in a string in PHP by using the `substr_count()` function to count the occurrences of newline characters (`\n`) in the string. Here’s an example:

<?php

// Input string
$string = "This is line 1.\nThis is line 2.\nThis is line 3.";

// Counting the number of lines
$num_lines = substr_count($string, "\n") + 1; // Add 1 to count the last line without a newline character

// Output the result
echo "Number of lines in the string: $num_lines";

?>

Output:

Number of lines in the string: 3

In this example, the input string has three lines separated by newline characters (`\n`). The `substr_count()` function is used to count the occurrences of `\n`, and then 1 is added to account for the last line that might not end with a newline character.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.