How to Convert from Inches to Feet Using Javascript With HTML?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Convert inches to feet Using JavaScript With HTML. You can create a simple HTML page with a JavaScript function to convert inches to feet. Here’s an example:

inchestofeet.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Inches to Feet Converter with Javascript</title>
</head>
<body>
<h2>Inches to Feet Converter</h2>
<label for="inchesInput">Enter inches:</label>
<input type="number" id="inchesInput" placeholder="Enter inches" oninput="convertToFeet()">
<p id="result"></p>
<script>
function convertToFeet() {
// Get the input value in inches
var inches = parseFloat(document.getElementById("inchesInput").value);
// Convert inches to feet
var feet = inches / 12;
// Display the result
document.getElementById("result").innerHTML = inches + " inches is equal to " + feet.toFixed(2) + " feet.";
}
</script>
</body>
</html>

In this example, there’s an input field for the user to enter the length in inches, and a JavaScript function (`convertToFeet()`) is called whenever the input value changes. The function calculates the equivalent length in feet and displays the result below the input field. The result is updated dynamically as the user enters or changes the value.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.