How to Convert from Inches to Meters Using Javascript With HTML?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Convert inches to meters Using JavaScript With HTML. Here’s the HTML and JavaScript code for converting inches to meters:

inchestometers.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Inches to Meters Converter</title>
</head>
<body>
<h1>Inches to Meters Converter</h1>
<p>Enter a value in inches:</p>
<input type="number" id="inchesInput" placeholder="Inches">
<button onclick="convertInchesToMeters()">Convert</button>
<p id="result"></p>
<script>
function convertInchesToMeters() {
const inches = document.getElementById("inchesInput").value;
const meters = inches * 0.0254; // Conversion factor
const result = document.getElementById("result");
result.textContent = `${inches} inches is equal to ${meters.toFixed(2)} meters.`;
}
</script>
</body>
</html>

Explanation-

1. Defines the basic structure with a heading, input field, button, and paragraph element to display the result.
2. Links the JavaScript code in a separate file named `script.js`.
3. Creates a function `convertInchesToMeters`.
4. Retrieves the value entered in the `inchesInput` field using `document.getElementById`.
5. Converts the inches to meters using the conversion factor (1 inch equals 0.0254 meters).
6. Retrieves the `result` element where the converted value will be displayed.
7. Uses template literals and string interpolation to format the output and display the converted value with two decimal places using `toFixed(2)`.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.