How to Generate a 4 Digit Random Number in Perl?

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you generate a 4-digit random number in Perl.

Here’s how to generate a 4-digit random number in Perl:

use strict;
use warnings;

# Generate a random floating-point number between 0 (inclusive) and 1 (exclusive)
my $random_float = rand();

# Multiply by 10000 and cast to integer to get a 4-digit number
my $random_number = int($random_float * 10000);

# Print the random number
print "$random_number\n";

Explanation.

1. `use strict;` and `use warnings;` are good practices to enable stricter code and catch potential errors.
2. `rand()` generates a random floating-point number between 0 (inclusive) and 1 (exclusive).
3. Multiplying by `10000` scales the random number to a range between 0 and 9999.9999.
4. Casting to an integer using `int()` removes the decimal part, resulting in a 4-digit integer.
5. Finally, the generated `$random_number` is printed.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.