How to Get HTML Source Code by URL Using PHP?

Hello friends, today I will tell you through this article how you can get the html source code of any website through php. So let’s go.

Extract HTML Source Code of a url using php, How to fetch html source code of a any website from url using php?, fetch html source code by url in php

It is very easy to get his html source from any website. You can do this very easily through the function of php. I will tell you 3 ways to get html source code.

Solution 1:-

<?php 
$data = file_get_contents("https://www.lipsum.com/");
$html_sourcecode_get = htmlentities($data);
echo $html_sourcecode_get;
?>

Solution 2:-

<?php 
$data = file_get_contents('https://www.lipsum.com/');
echo htmlspecialchars($data);
?>

Solution 3:-

<?php 
$u = "https://www.lipsum.com/";
$ch = curl_init($u);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_BINARYTRANSFER, true);
$newquery = curl_exec($ch);
echo $newquery_get = htmlentities($newquery);
?>
Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.