IPv6 to Binary Calculator Using JavaScript With HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Create IPv6 to Binary Calculator Using JavaScript with HTML? Below is an example of an IPv6 to Binary Calculator using JavaScript with HTML. The example assumes that the IPv6 address is entered in standard hexadecimal notation (e.g., `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`).

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>IPv6 to Binary Calculator</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #45a049;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>IPv6 to Binary Calculator</h2>
<label for="ipv6">Enter IPv6 Address:</label>
<input type="text" id="ipv6" placeholder="Enter IPv6 address">
<button onclick="convertToBinary()">Convert to Binary</button>
<p id="result"></p>
<script>
function convertToBinary() {
// Get the IPv6 input value
const ipv6 = document.getElementById('ipv6').value;
// Split the IPv6 address into its 8 groups
const groups = ipv6.split(':');
// Convert each hexadecimal group to binary
const binaryGroups = groups.map(hexGroup => {
// Convert hex to binary and pad with zeros
const binary = parseInt(hexGroup, 16).toString(2).padStart(16, '0');
return binary;
});
// Join the binary groups with colons
const binaryIPv6 = binaryGroups.join(':');
// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `Binary IPv6: ${binaryIPv6}`;
}
</script>
</body>
</html>

This HTML file includes an input field for entering an IPv6 address, a button to trigger the conversion, and a result paragraph to display the binary representation of the IPv6 address. When the button is clicked, the `convertToBinary` function is called, which performs the conversion and updates the result on the page.

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.