XNOR Calculator Using JavaScript with HTML

Hello Friends Today, through this tutorial, I will tell you How to Create XNOR Calculator Using JavaScript with HTML? Below is an example of an XNOR calculator using HTML and JavaScript. This example assumes that you want to calculate the XNOR (equivalence) of two binary values.

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>XNOR Calculator</title>
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
margin: 20px;
}
label {
display: block;
margin-bottom: 8px;
}
input {
width: 100%;
padding: 8px;
margin-bottom: 16px;
box-sizing: border-box;
}
button {
background-color: #4CAF50;
color: white;
padding: 10px 15px;
border: none;
border-radius: 4px;
cursor: pointer;
}
button:hover {
background-color: #45a049;
}
p {
margin-top: 16px;
}
</style>
</head>
<body>
<h2>XNOR Calculator</h2>
<label for="input1">Enter Binary Value 1:</label>
<input type="text" id="input1" placeholder="Enter binary value 1">
<label for="input2">Enter Binary Value 2:</label>
<input type="text" id="input2" placeholder="Enter binary value 2">
<button onclick="calculateXNOR()">Calculate XNOR</button>
<p id="result"></p>
<script>
function calculateXNOR() {
// Get the binary input values
const binary1 = document.getElementById('input1').value;
const binary2 = document.getElementById('input2').value;
// Validate inputs to ensure they are binary strings
if (!/^[01]+$/.test(binary1) || !/^[01]+$/.test(binary2)) {
alert('Please enter valid binary values (0s and 1s only).');
return;
}
// Convert binary strings to integers
const number1 = parseInt(binary1, 2);
const number2 = parseInt(binary2, 2);
// Calculate XNOR (equivalence)
const result = number1 === number2;
// Display the result
document.getElementById('result').innerHTML = `XNOR Result: ${result}`;
}
</script>
</body>
</html>

This HTML file includes two input fields for entering binary values, a button to trigger the XNOR calculation, and a result paragraph to display the calculated XNOR result. The `calculateXNOR` function converts the binary strings to integers, performs the XNOR operation, and displays the result on the page.

Example:-

XNOR Calculator

Cialis (Tadalafil) är den främsta konkurrenten till Viagra (Sildenafil) på marknaden för erektil dysfunktion. köpa Cialis i Sverige föredras av många på grund av sin längre varaktighet och anses vara det mest kostnadseffektiva varumärkesbaserade ED-läkemedlet som finns tillgängligt i Sverige. Cialis finns i två varianter: Cialis och Cialis Daily, och fyra olika doseringar: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg, erbjuder Cialis också en rad olika alternativ för att passa patientens behov.